sobota, 30 stycznia 2021

Nakazy podatkowe i worki na śmieci do odebrania.


 Ze względu na pandemię i brak możliwosci rozdawania nakazów podatkowych w licznych grupach, w punktach - jak dotychczas - zapraszam codziennie - od 1 lutego 2021 - po odbiór worków na śmieci, kodów i nakazów podatkowych do domu sołtysa.


Pomoc żywnościowa dla potrzebujących- Gmina Nozdrzec


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w Brzozowie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w Programie Pomoc Żywnościowa.

O otrzymaniu „paczki żywnościowej” decyduje dochód, który należy potwierdzić oświadczeniem i wynosi:
1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Do ustalenia wysokości dochodu należy dostarczyć następujące dokumenty:
dochód netto za styczeń 2021
nakaz płatniczy za rok 2021
opłata KRUS – 1 kwartał 2021

W dniach 1 – 19 lutego będą wydawane skierowania do udziału w programie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu , pod nr tel. 13 4398020 wew. 41, 55.


sobota, 2 stycznia 2021

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU SOŁECTWA WESOŁA

 


Konkurs dla Sołectw- Wyróżnienie dla sołectwa Wesoła

Sołtysi z  Gminy Nozdrzec wzięli udział w konkursie Nowin i Urzędu Statystycznego w Rzeszowie pn. „Aktywne Sołectwo”. Miał on na celu wyłonienie najaktywniejszych sołectw, w których spisze się jak najwięcej gospodarstw rolnych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego przez Internet w okresie pomiędzy 19.11. a 30.11.2020 r.

Celem konkursu było zachęcenie przez uczestników konkursu jak największej liczby użytkowników gospodarstw rolnych z woj. podkarpackiego do spisu przez Internet w ramach Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Konkurs rozpoczynał się 19 listopada i trwał do zakończenia Powszechnego Spisu Rolnego, czyli do 30 listopada 2020 r. Aby wziąć w nim udział, z terenu danego sołectwa musiało zostać spisanych przez Internet minimum 5 gospodarstw. Im wyższa liczba spisanych gospodarstw, tym większa była szansa na wygraną.

Sołectwo Izdebki zajęło III miejsce w województwie, a Sołectwo Wesoła otrzymało wyróżnienie.


Konkurs dla sołectw

Wyniki konkursu dla sołectw:

I miejsce - Sołectwo Pstrągowa, gmina Czudec

II miejsce - Sołectwo Wyżne, gmina Czudec

III miejsce - Sołectwo Izdebki, gmina Nozdrzec


Wyróżnienia otrzymują:

Sołectwo Czudec, gmina Czudec

Sołectwo Pstrągowa Wola, gmina Czudec

Sołectwo Wesoła, gmina Nozdrzec

Sołectwo Stara Wieś, gmina Brzozów

Sołectwo Zaczernie, gmina Trzebownisko

Szczęśliwego Nowego Roku!


 Przed nami Nowy Rok. To zawsze czas pełen nadziei na lepsze jutro, na lepiej płatną i satysfakcjonującą pracę, powiększenie rodziny, poznanie tej jednej, jedynej na całe życie wybranki lub wybranka. I tego właśnie życzmy sobie w 2021 roku, dodając do tego sporą dawkę wzajemnej życzliwości, zrozumienia, cierpliwości i miłości. Nie zapominajmy też o zdrowiu, szczególnie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie - bo jak głosi stara prawda, jeśli jest dobre zdrowie, to wszystko inne się jakoś ułoży. 
Wszelkiej Pomyślności na Nowy Rok 2021 życzą

Sołtys wsi Wesoła - Jarosław Dąbrowski 
oraz Rada Sołecka

sobota, 17 października 2020


Informacja dla wszystkich, którzy zamawiali ziemniaki w sołectwie Wesoła.


DOSTAWA ZIEMNIAKÓW - 23 .10 (piątek) 

GODZINA 6.00 - 6.30 

MIEJSCE: Parking przy cmentarzu w Wesołej.