wtorek, 5 kwietnia 2022

Niezwykły wernisaż prac malarskich naszego rodaka p. Zdzisława Kudły w Żołyni


3 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Żołyni odbył się wernisaż malarstwa pochodzącego z Wesołej Zdzisława Kudły- reżysera, scenarzysty, scenografa filmów animowanych dla dzieci i dorosłych, który na stałe wpisał się w karty historii polskiej animacji. Absolwent akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wieloletni dyrektor Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej. Laureat wielu nagród na festiwalach filmowych w kraju i zagranicą. W 2010 roku zakończył pracę zawodową i powrócił do malarstwa sztalugowego, tworząc wielopłaszczyznowe, przypominające filmowe kadry, wizje otaczającego świata i osobistych przeżyć. Prace mistrza to ogromne kompozycje o niezwykłej sile wyrazu, które cechuje ogromna dbałość o szczegóły wynikająca z wielokierunkowych doświadczeń twórczych.
Wernisaż połączony był z projekcją filmu „Gwiazda Kopernika”, który Zdzisław Kudła współtworzył z Andrzejem Orzechowskim. Film ten zakupiło wiele krajów m. in. Turcja, Chiny, a w Szkocji według niego prowadzono szkolne lekcje o polskim astronomie.
Był to wspaniały wieczór ze sztuką, który zgromadził liczną widownię wśród, której byli m.in. ks. Kanonik Franciszek Urban, Sekretarz Gminy Nozdrzec - Pani Agnieszka Baran, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu – Pani Edyta Serwatka oraz Sołtys wsi Wesoła - Pan Jarosław Dąbrowski.
Aby nie zdradzać wszystkich szczegółów możemy tylko poinformować, iż w niedługim czasie mieszkańcy Wesołej oraz pozostałych miejscowości naszej gminy będą mogli osobiście obejrzeć prace naszego wybitnego rodaka.
(Info GOK Nozdrzec)
Fot. J.Tomczyk

wtorek, 30 listopada 2021

Altana w Wesołej - Program Odnowy Wsi.

 


Dzięki przystąpieniu sołectwa Wesoła do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi, centrum wsi zyskało miejsce rekreacji – dzięki połączonemu wsparciu w ramach Programu i budżetu gminy Nozdrzec wybudowana została drewniana altana oraz naprawiono i docieplono kominy na domu strażaka.  Inwestycja wpłynie nie tylko poprawę estetyki i bezpieczeństwa budynku, ale również przyczyni się do zniwelowania problemu, jakim jest brak wyodrębnionego i wyposażonego centrum wsi.

https://nozdrzec.pl/2021/11/30/altana-w-wesolej/


Rozpoczynamy adwentowe oczekiwanie.


W dobie dzisiejszego pędzącego świata pełnego olbrzymiego przepływu informacji, telefonów komórkowych, fb, messengerów, komputerów dobrze czasami jest się trochę zatrzymać i zastanowić czy faktycznie idziemy we właściwym kierunku i zobaczyć, że już się rozpoczął czas Adwentu.

Adwent jest okresem w liturgii Kościołów chrześcijańskich, którego zadaniem jest przygotowanie wierzących oraz przypomnienie im o czasie oczekiwania na Boże Narodzenie. „Adwent obejmuje cztery tygodnie przed 25 grudnia” oraz jest „modlitewnym przygotowaniem” do Świąt Bożego Narodzenia.

czwartek, 11 listopada 2021

11 listopada

 Głowne uroczystości szkolne odbyły się w dniu 10 listopada poprzez Akademię oraz Mszę świętą w intencji Ojczyzny.


Komunikat:
Tegoroczne obchody Święta Niepodległości, które miały się odbyć w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej - zostały odwołane. Ze względów epidemiologicznych oraz nowych wytycznych dot. funkcjonowania szkół podjęto decyzję o odstąpieniu od planowanych działań- wszystko ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich.

Święto Niepodległości

 

Dzisiaj obchodzimy 103. rocznicę odzyskania Niepodległości- Narodowe Święto Niepodległości upamiętniające wyjście spod zaborów po 123. latach niewoli jest z pewnością jednym z ważniejszych świąt państwowych. Z racji dzisiejszego dnia zapraszamy do "krótkiej powtórki z Niepodległej"

🇵🇱
„Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły w skutek świetnych zwycięstw armij sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym. Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej Odrodzonej i Niepodległej”.- depesza Wodza Naczelnego notyfikująca odrodzenie Polski, z dn. 🇵🇱 16 listopda 1918 roku 🇵🇱
Mimo wieloletniej niewoli, politycznych represji, krwawo tłumionych zrywów niepodległościowych, realizowanej polityki germanizacji i rusyfikacji Narodu Polskiego- nasi przodkowie nie porzucili wiary w odzyskanie niepodległości. Nareszcie po 123 latach ofiarności i wytrwałości polskiego społeczeństwa, które w czasach zniewolenia przekazywało pokoleniom przywiązanie do ojczystego języka oraz kultury narodowej, Rzeczpospolita Polska odzyskała niepodległość. Ale jak do tego doszło?
🇵🇱 Podtrzymywanie świadomości narodowej 🇵🇱
Poczucie przynależności do Narodu Polskiego było cechą charakterystyczną dla aktywnej części społeczeństwa, która na różne sposoby podtrzymywała poczucie przynależności do narodu, którego de facto nie było na mapie. Walka z germanizacją oraz rusyfikacją poprzez ochronę języka polskiego w szkołach oraz podtrzymywanie wiedzy na temat tradycji i historii narodu była bardzo ważnym elementem duchowej walki z zaborem. Kolebką dla tych działań stała się Galicja stanowiąca centrum polskiego życia narodowego- to tutaj m.in. działały polskie partie polityczne, a język ojczysty był językiem urzędowym w administracji oraz sądownictwie.
🇵🇱 Umiędzynarodowienie sprawy polskiej 🇵🇱
Sytuacja polityczna oraz kryzysy jakie występowały między zaborcami na początku XX wieku, pozwalały spodziewać się ogólnoeuropejskiej wojny. Konflikt ten miał stać się okazją dla naszego narodu do walki o niepodległość. W Galicji powstawały organizacje paramilitarne, które miały na celu przeszkolenie polskiej młodzieży, aby ta była gotowa do walki za Ojczyznę. W przededniu wojny istniały dwa stronnictwa, które miały różną wizję w sprawie odzyskania niepodległości- Roman Dmowski postrzegał Rosję oraz sprzyjających ich sojuszników jako mocarstwa, które mogą przyczynić się do zjednoczenia polskich ziem, a później doprowadzić do powstania niepodległej Polski. Natomiast Józef Piłsudski nadzieję odbudowy Rzeczypospolitej pokładał w państwach centralnych, u których boku utworzył Ochotnicze Legiony Polskie.
🇵🇱 Pogarszająca się sytuacja zaborców na froncie 🇵🇱
Wielka Wojna dla naszych rodaków miała charakter bratobójczy. Mimo powstawania polskich jednostek, to i tak ich żołnierze nie bili się o swoją sprawę. Kiedy stronom konfliktu na froncie układało się coraz gorzej, to wszelkimi sposobami próbowano zatrzymać polskich żołnierzy. Władze niemiecki i austriackie na konferencji w Pszczynie (1916 rok) wydały Akt 5 listopada, który był obietnicą utworzenia Królestwa Polskiego pozostającego w „łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami”, w sytuacji wygranej wojny. Natomiast Mikołaj II poszedł o wiele dalej i obiecał państwo złożone ze wszystkich polskich ziem, które byłoby gospodarczo i kulturalnie wolne.
Na arenie międzynarodowej sprawa polskiej niepodległości została poruszona przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej- Woodrow’a Wilsona, który był autorem 14. Punktów Programu Pokojowego. Punkt 13. planu dla świata stwierdzał, że „należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które powinno obejmować terytoria zamieszkane przez ludność bezsprzecznie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzynarodowym”. Sporą zasługę w tej kwestii miał Ignacy Jan Paderewski, który odgrywał rolę reprezentanta sprawy polskiej na arenie międzynarodowej.
🇵🇱 Listopad 1918 🇵🇱
Kończąca się wojna na zachodzie spowodowała m.in. rozpad Austro- Węgier. Członkowie organizacji wojskowych przy wsparciu harcerzy, gimnazjalistów oraz studentów, zaczęli rozbrajanie okupantów. Powstawały lokalne ośrodki władzy. W dniach 6-7 listopada w wyzwolonym Lublinie powołany został lewicowy rząd na czele z Ignacym Daszyńskim. Przedstawiony program reform: nacjonalizację głównych gałęzi reform, wprowadzenie 8 godzinnego dnia pracy, parcelację majątków ziemskich na rzecz bezrolnych i małorolnych chłopów. Po uwolnieniu z więzienia do Warszawy 10 listopada 1918 roku przybywa Józef Piłsudski, który w kolejnych dniach przyjął władzę cywilną oraz wojskową z rąk Rady Regencyjnej.
Walki rozstrzygające spór o ostateczny wygląd granic Rzeczypospolitej trwały jeszcze kilka lat po odzyskaniu niepodległości. Dopiero w 1921 roku podpisano traktat, który ustanawiał przebieg wschodnich granic.
🇵🇱 Ojcowie Niepodległej 🇵🇱
Ojcowie niepodległości to liderzy obecni w przełomowych działaniach, które doprowadziły nas do niepodległości. Mimo występujących różnic poglądowych, wyznaniowych, a także tych związanych z pochodzeniem- potrafili dojść do porozumienia dla osiągnięcia najwyższego celu jakim była niepodległa Ojczyzna.
🇵🇱 Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) 🇵🇱 pianista, wirtuoz, kompozytor, polityk, przedstawiciel Komitetu Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych, prezydent rady ministrów i minister spraw zagranicznych, delegat Polski na konferencję pokojową w Paryżu, współinicjator opozycyjnego wobec rządów piłsudczyków tzw. Frontu Morges, podczas II wojny światowej przewodniczący Rady Narodowej RP.
🇵🇱 Ignacy Daszyński (1866-1936) 🇵🇱 twórca I polskiego rządu, polityk, pisarz polityczny i publicysta, działacz socjalistyczny i niepodległościowy, współtwórca Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego, poseł do austriackiej Rady Państwa, w listopadzie 1918 r. premier Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej, w okresie Drugiej Rzeczypospolitej jeden z liderów Polskiej Partii Socjalistycznej, Marszałek Sejmu (1928-1930) oraz jeden z przywódców Centrolewu.
🇵🇱 Roman Dmowski (1864-1939) 🇵🇱 polityk, pisarz polityczny, publicysta, przywódca i ideolog Narodowej Demokracji, działacz Ligi Polskiej, następnie jeden z twórców Ligi Narodowej, współtworzył Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, poseł do Dumy Rosyjskiej, podczas Wielkiej Wojny prezes Komitetu Narodowego Polskiego, delegat Polski na konferencję pokojową w Paryżu, w Drugiej Rzeczypospolitej m.in. minister spraw zagranicznych, założyciel Obozu Wielkiej Polski oraz Stronnictwa Narodowego, autor wielu dzieł programowych i publicystycznych.
🇵🇱 Józef Piłsudski (1867-1935) 🇵🇱 działacz niepodległościowy, I Marszałek Polski, Naczelny Wódz Wojska Polskiego, jeden z twórców i przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej oraz jej Organizacji Bojowej, kierownik Związku Walki Czynnej, w czasie I wojny światowej Komendant I Brygady Legionów Polskich, twórca Polskiej Organizacji Wojskowej, w Drugiej Rzeczypospolitej m.in. Naczelnik Państwa Polskiego, po przejęciu władzy w maju 1926 r. dwukrotnie premier, w latach 1926-1935 minister spraw wojskowych oraz Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, faktyczny przywódca państwa polskiego.
🇵🇱 Wincenty Witos (1874-1945) 🇵🇱 polityk, działacz ludowy i niepodległościowy, jeden z twórców Stronnictwa Ludowego oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, poseł do austriackiej Rady Państwa, przewodniczący Polskiej Komisji Likwidacyjnej, w okresie Drugiej Rzeczypospolitej trzykrotny premier, jeden z przywódców Centrolewu, sądzony i skazany w procesie brzeskim, w latach 1933-1939 na emigracji politycznej w Czechosłowacji, w czasie II wojny światowej internowany przez Niemców.
🇵🇱 Wojciech Korfanty (1873-1939) 🇵🇱 polityk, działacz narodowy i niepodległościowy, redaktor i publicysta, wydawca górnośląskiego „Polaka”, poseł do Reichstagu, polski komisarz plebiscytowy na Górnym Śląsku, faktyczny dyktator III powstania śląskiego, poseł na Sejm RP oraz do Sejmu Śląskiego, przywódca Chadecji, sądzony i skazany w procesie brzeskim, od 1935 roku na emigracji w Czechosłowacji, współtwórca opozycyjnego wobec sanacji tzw. Frontu Morges, wiosną 1939 roku powrócił do kraju, gdzie wkrótce zmarł.

wtorek, 7 września 2021
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu informuje, że w dniach

od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r. można składać wnioski dotyczące przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 – dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nozdrzec.

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom

i młodzieży, o których mowa w art. 90 b ust. 3 pkt. 2 Ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,

słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, którzy znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

uczniom klas zerowych,

uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Nozdrzec.

Stypendium szkolne może być udzielane w formie:


1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach: edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, jak również udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności dotyczących:

– zakupu podręczników, słowników, encyklopedii, atlasów, lektur szkolnych, programów komputerowych i innych pomocy naukowych;

– zakupu tornistrów i plecaków szkolnych, artykułów i przyborów szkolnych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe, obuwia sportowego, oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę;

– zakupu sprzętu komputerowego, akcesoriów do komputera, biurka, fotela do komputera, tuszów do drukarek, papieru do drukarek,

– zakupu okularów korekcyjnych i innego sprzętu rehabilitacyjnego, pokrycia kosztów abonamentu internetowego, jeżeli program nauczania przewiduje korzystanie z Internetu;

– częściowego lub całkowitego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, opłat za czesne, korepetycje, naukę języków obcych, zajęcia i kursy dodatkowe w kierunku zainteresowań uczniów, typu: pływanie, nauka tańca, nauka gry na instrumentach, itp., opłaty za udział w wycieczkach szkolnych, wyjazdach „kulturowych” – do kin, teatrów, muzeów itp., lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności: zakupu podręczników, lektur szkolnych i inny książek wymaganych przez szkołę, artykułów i przyborów szkolnych,

3) stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem środkami komunikacji zbiorowej,

4) stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty,

5) stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Refundacja kosztów, o których mowa powyżej, zostanie dokonana, jeśli są one związane z wydatkami, które dotyczą roku szkolnego, na który przyznane jest stypendium.

Stypendium szkolne przyznaje się na:
wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,
wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka,
o którym mowa w art. 90 b ust. 3 pkt 2 Ustawy o systemie oświaty,
wniosek opiekuna prawnego.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł.

Dokumenty wymagane do uzyskania stypendium szkolnego:
zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów,
zaświadczenie lub oświadczenie o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy za rok, w którym składa się wniosek (z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł, wliczamy dochód powyżej 1ha przeliczeniowego),
zaświadczenie, oświadczenie o wysokości otrzymywanych rent, emerytur lub alimentów, ewentualnie odcinek renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
zaświadczenie lub oświadczenie o przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania działalności gospodarczej oraz o wysokości uzyskiwanych dochodów z tej działalności, lub oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,
zaświadczenie, oświadczenie lub decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie
i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

Do dochodu nie wliczamy: świadczenia z tytułu z tytułu prac społeczno – użytecznych, jednorazowego świadczenia socjalnego, (np. zapomoga związana z urodzeniem dziecka, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zapomoga z ZFŚS), świadczenia wychowawczego 500+, zapomóg pieniężnych, o których mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, podatku dochodowego od osób fizycznych (tylko dochód netto), płaconych przez członków rodziny składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku jest:
złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń lub oświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego
z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, czyli z sierpnia.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od 01.09.2021 r. do 15.09.2021 r. w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Nozdrzcu, pokój nr 14, a w przypadku kolegiów nauczycielskich i kolegiów służb społecznych – do 15.10.2021 r.

Ponadto informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. od dnia 01.01.2022 r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendium szkolnego z kwoty 528 zł do kwoty 600 zł na osobę w rodzinie. Zostanie podniesiona również kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego gospodarstwa rolnego z kwoty 308 zł do kwoty 345 zł.

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych udziela Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu, tel. 134398020, wewn. 43.