Wybory samorzadowe 16 listopada 2014


Nozdrzec , wybory Wójta: Antoni Stanisław Gromala - 62% głosów, Marchel Wiesław - 20% głosów, Wojtarowicz Roman - 18% głosów;


Wójtem na kolejną kadencję został Antoni Gromala.


************************************************************


Na Radnych do Rady Gminy wybrani zostali :

Stanisław Potoczny i Stanisław Dańko.


************************************************************


Radnym do Rady Powiatu został wybrany Wiesław Marchel.


************************************************************


Ilość głosów podana przez PKW