czwartek, 7 listopada 2019

Złote Gody
Złote Gody są zawsze wyjątkowym wydarzeniem, tym bardziej kiedy tak wielu jubilatów może świętować je razem. Wspólne przeżycie 50 lat wymaga wierności, miłości rodzinnej, wzajemnego zrozumienia, zaufania. To wzór i przykład dla młodych ludzi wstępujących w związki małżeńskie.

Tak mogą mówić małżeństwa, które przeżyły wspólnie pół wieku. W tym roku Złote Gody obchodziło 26 małżeństw. Na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał im medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Medale te zostały wręczone podczas uroczystego spotkania, które odbyło się 17 października br. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym w Izdebkach pod przewodnictwem Ks. Piotra Petki, w trakcie której Jubilaci odnowili złożoną przed laty przysięgę małżeńską. Po Mszy Św. odbyło się okolicznościowe spotkanie w sali Domu Strażaka w Izdebkach.

Tegoroczni weselscy Jubilaci:

Anna i Marian Nowakowie z Wesołej
Klotylda i Kazimierz Wronowie z Wesołej
Janina i Franciszek Babulowie z Wesołej
Danuta i Stanisław Czenczkowie z Wesołej
Bronisława i Stanisław Świdrowie z Wesołej

Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe zdjęcia, życzenia oraz tradycyjna lampka szampana. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali zaproszeni przez Wójta Gminy na wspólny poczęstunek.

Odbiór odpadów gabarytowych w Wesołej - Ważna informacja!


Znalezione obrazy dla zapytania gabaryty

Czytaj więcej na str Gminy Nozdzrec

W związku z zapytaniami dotyczącymi miejsca, gdzie można przekazać zużyte opony rolnicze, informujemy, że można je oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania.

Ponadto opony rolnicze można przekazać do organizacji, które zajmują się zbieraniem i utylizacją takich opon, do firm, które przerabiają je na granulat (np. GPR Guma i Recykling Sp. z o.o., Zarzecze 169, 37-205 Zarzecze, tel. 16 640 15 96, FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. Oddział w Przemyślu, ul. Bakończycka 7, tel. 16 6751541 lub Trans Południe Sp. z o.o., 39-200 Dębica, Podgrodzie 8b, tel. 14 681 89 89).

Niestety opony rolnicze ze względu na swoje gabaryty oraz wiążące się z tym utrudnienia (transport, utylizacja) odbierane są odpłatnie, a transport zapewniany jest przy dużych ilościach. Dlatego też najlepiej oddać je w punktach świadczących wymianę takich opon, przy ich wymianie czy zakupie (za dodatkową opłatą).

W krainie bajek i baśni w Wesołej

Dnia 25.10.2019 r. w Bibliotece Publicznej w Wesołej odbyło się kolejne spotkanie z dziećmi z oddziału przedszkolnego. Są to comiesięczne spotkania z cyklu „W krainie baśni i bajek”. Tym razem maluchy wysłuchały bajki „Czerwony Kapturek”. Kto nie zna opowieści o małej dziewczynce, która wędrując przez las do chorej babci spotyka na swojej drodze groźnego wilka? Chyba nie ma takiej osoby. Po wysłuchaniu opowieści, przedszkolaki trafnie odpowiadały na zadawane im pytania dotyczące tekstu, a następnie lepiły z plasteliny postaci z bajki co było wspaniałą zabawą.

piątek, 28 czerwca 2019