sobota, 17 października 2020


Informacja dla wszystkich, którzy zamawiali ziemniaki w sołectwie Wesoła.


DOSTAWA ZIEMNIAKÓW - 23 .10 (piątek) 

GODZINA 6.00 - 6.30 

MIEJSCE: Parking przy cmentarzu w Wesołej.

wtorek, 22 września 2020

„Samorządy mają głos” - Wybory do Władz Samorządu Uczniowskiego Projekt Edukacyjny w Szkole Podstawowej nr 1 w Wesołej Wrzesień 2020


GALERIA i TEKST.

Po przeprowadzeniu wyborów Szkolna Komisja Wyborcza przeliczyła wszystkie głosy, sporządziła właściwy protokół, podała wyniki wyborów do publicznej wiadomości na gazetkach szkolnych i stronie internetowej szkoły.

Ostatecznie w Szkole Podstawowej nr 1 w Wesołej wybrano 7- osobowy Parlament w poniższym składzie:Prezydent SU (Przewodniczący)…Kacper Czenczek („KW” kl. VIII)

Wiceprezydent SU……... Julia Starzak („KW” kl. VII)

Kanclerz SU (Sekretarz)……Aneta Kubieniec („KW” kl.VIII)

Podskarbi SU (skarbnik)…..Franciszek Tomoń („KW” kl.VII)Pozostali członkowie Parlamentu SU:

Kinga Grządziel („KW” kl.IV SP)
Alicja Dąbrowska („KW” kl.V SP)
Szymon Draguła („KW” kl.VI SP)
Organizowanie wyborów w ten sposób przybliża zasady prawa wyborczego w demokratycznym państwie, zapoznaje z jego nazewnictwem (Komisarz Wyborczy, Komisja Wyborcza, Komitet Wyborczy, Lokal Wyborczy, Kampania Wyborcza, Parlament, Prezydent, Cisza przedwyborcza, urna).

Przedsięwzięcie takie rozwija aktywność obywatelską uczniów, jak też ich poczucie obywatelskiej odpowiedzialności. Uczniowie są uświadamiani, że udział w głosowaniach (wyborach) jest jednym z niezbędnych warunków sukcesu demokracji. Są także wdrażani do samorządności, aby mogli w przyszłości efektywnie korzystać z dobrodziejstw jakie zapewnia swoim obywatelom demokratyczne państwo.

Koordynator Projektu Edukacyjnego:

Adam Świder

Fundusz Sołecki uchwalony!

 


Na Zebraniu Wiejskim w dniu 15 września został uchwalony fundusz sołecki na 2021 rok. Główne zadania to:

a) Przedsięwzięcie nr 1. – „Remont i modernizacja pomieszczenia sanitarnego i ocieplenie budynku gospodarczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej”– 30 000 zł.

b) Przedsięwzięcie nr 2. – „Bieżące utrzymanie obiektu sportowego Ludowego Klubu Sportowego w Wesołej” – 3000 zł

c) Przedsięwzięcie nr 3. – „Dofinansowanie do poprawy przejezdności i remontu dróg gminnych na terenie sołectwa Wesoła” – 12 557,90 zł.

sobota, 8 lutego 2020

WALNE ZEBRANIE OSP WESOŁAW dniu 8 lutego 2020 roku w świetlicy OSP odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej.
FOTORELACJA.
 INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW!!!OGŁOSZENIE SOŁECKIE. 

Będą rozdawane przez sołtysa 

WORKI NA ŚMIECI, NAKLEJKI Z KODAMI ORAZ NAKAZY PODATKOWE na 2020 r. - w SZKOLE – 11 lutego (wtorek) 

w godzinach od 9.00 do 11.00 w Kole Gospodyń – 12 lutego (środa) 

w godzinach od 9.00 do 11.00 

- w Remizie OSP – 13 lutego (czwartek) 

w godzinach od 9.00 do 11.00 

Worki, kody oraz nakazy podatkowe można odbierać również codziennie u sołtysa w domu.

poniedziałek, 27 stycznia 2020

PILNE. Pomoc żywnosciowa dla mieszkańców!!!


Pomoc Żywnościowa – GOPS Nozdrzec informuje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nozdrzcu przy współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w Brzozowie informuje, iż w dniach od 27 do 31.01.2020 r. można składać wnioski w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Podprogramu 2019.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu , pod nr tel. 13 4398020 wew. 41, 55.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1056 zł (500 + nie wlicza się do dochodu)
Osoby samotne- dochód nie może przekroczyć 1402 zł.

czwartek, 7 listopada 2019

Złote Gody
Złote Gody są zawsze wyjątkowym wydarzeniem, tym bardziej kiedy tak wielu jubilatów może świętować je razem. Wspólne przeżycie 50 lat wymaga wierności, miłości rodzinnej, wzajemnego zrozumienia, zaufania. To wzór i przykład dla młodych ludzi wstępujących w związki małżeńskie.

Tak mogą mówić małżeństwa, które przeżyły wspólnie pół wieku. W tym roku Złote Gody obchodziło 26 małżeństw. Na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał im medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Medale te zostały wręczone podczas uroczystego spotkania, które odbyło się 17 października br. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele parafialnym w Izdebkach pod przewodnictwem Ks. Piotra Petki, w trakcie której Jubilaci odnowili złożoną przed laty przysięgę małżeńską. Po Mszy Św. odbyło się okolicznościowe spotkanie w sali Domu Strażaka w Izdebkach.

Tegoroczni weselscy Jubilaci:

Anna i Marian Nowakowie z Wesołej
Klotylda i Kazimierz Wronowie z Wesołej
Janina i Franciszek Babulowie z Wesołej
Danuta i Stanisław Czenczkowie z Wesołej
Bronisława i Stanisław Świdrowie z Wesołej

Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe zdjęcia, życzenia oraz tradycyjna lampka szampana. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali zaproszeni przez Wójta Gminy na wspólny poczęstunek.