środa, 3 października 2018

Zebranie Wiejskie w niedzielę 7 paźdfziernika.

Zapraszamy na Zebranie Wiejskie wszystkich mieszkańców Wesołej. Szczegóły na rozwieszonych Zawiadomieniach o Zebraniu. 

  7 .10 2018 r  REMIZA OSP w Wesołej. Godzina 8.30

Kandydaci na Radnych do Rady Gminy w Nozdrzcu z Wesołej

         więcej na: http://gazetkaweselska.blogspot.com/p/wybory-samorzadowe-2018.html

Okręg wyborczy Nr 13 

( uprawnieni do głosowania mieszkańcy od nr 1 do nr 100 - oraz od nr 361 do nr 527}
1. WOREK Wojciech, lat 40, zam. Wesoła,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2. PĘCHEREK Monika Stanisława, lat 35, zam. Wesoła,
zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

3. POTOCZNY Stanisław, lat 54, zam. Wesoła,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17


Okręg wyborczy Nr 14 
( uprawnieni do głosowania mieszkańcy od nr 101 do nr 360 - oraz od nr 528 do nr 574}
1. CZAPLA Karol Adam, lat 31, zam. Wesoła,
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – Lista nr 10

2. FILUS Damian Jan, lat 31, zam. Wesoła,
zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY NOZDRZEC – Lista nr 16

3. DAŃKO Stanisław, lat 52, zam. Wesoła,
zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA ROZW. GM. NOZDRZEC – Lista nr 17
żródło PKW

czwartek, 20 września 2018

24 września w poniedziałek szczepienie psów na Wesołej.

Obowiązkowe Szczepienie Psów przeciwko wściekliźnie odbędzie się w Wesołej
w poniedziałek 24 września.

Szczepienia będą wykonywane:
9.00 do 10.00  na dole koło byłego tartaku
10.00 do 12.00 koło byłego prezydium
12.00 do 14.00 góra koło byłej weterynarii.

Koszt: 30 zł

sobota, 25 sierpnia 2018

Idziemy na mecz....

Na stadionie w Wesołej LKS rozpoczyna rundę jesienną w grupie A \ niedziela 26 sierpnia / godzina 12.00 .   UWAGA, płatne wejście na stadion. 3 zł///


     WIĘCEJ NA  http://lkswesola.futbolowo.pl/news/article/gramy-z-klimkowka
LKS WESOŁA

OSP WESOŁA wygrywa Gminne zawodyW dniu 12 sierpnia na stadionie sportowym w Nozdrzcu odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze. Otwarcia dokonał Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala. W zmaganiach wzięło udział 14 drużyn pożarniczych, w tym:

– 9 drużyn w grupie A seniorów,

Znalezione obrazy dla zapytania osp wesoÅ‚a gmina nozdrzec– 1 drużyna w grupie C kobiet,

– 3 drużyny MDP dziewcząt,

– 1 drużyna MDP chłopców.

Zawody rozgrywane były w konkurencjach:

– sztafeta 400 m dla MDP,
– sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami dla grupy A i C,
– rozwinięcie bojowe dla MDP,
– ćwiczenia bojowego dla grupy A, C.

Zmagania strażackie rozpoczęła zbiórka drużyn uczestniczących w zawodach i wspólny przemarsz na stadion. Po oficjalnym meldunku o gotowości drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych do udziału w zawodach sportowo – pożarniczych rozpoczęto rywalizację. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie z Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie na czele z kpt. Bogdanem Biedką oraz druhowie z jednostek OSP gminy Jasienica Rosielna. Wśród zaproszonych gości byli zastępca Komendanta PSP w Brzozowie bryg. Krzysztof Folta, zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie kom. Marcin Kozielec, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego kom. Jacek Myćka.

Po zakończeniu rywalizacji sędzia główny zawodów przedstawił klasyfikację końcową. Kapitanom drużyn nagrody, ufundowane przez Wójta Gminy Nozdrzec, oraz puchary i dyplomy wręczyli; Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Marek Owsiany i Komendant Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Adam Toczek.

Klasyfikacja zawodów:

Grupa A seniorów:

I miejsce: OSP Wesoła

II miejsce: OSP Izdebki

III miejsce: OSP Ryta Górka

                                        Druhom serdecznie GRATULUJEMY

{Źródło: UG Nozdrzec}

Wnioski o stypendium szkolne...

                            Znalezione obrazy dla zapytania stypendium szkolne
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu informuje, że w dniach od 01.09.2018 r. do 15.09.2018 r. można składać wnioski dot. przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 – dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nozdrzec.
Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:
 Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

wtorek, 8 maja 2018

3 MAJ - w SP w Wesołej W dn. 27 kwietnia b.r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Wesołej zorganizowano uroczysty, patriotyczny program artystyczny, upamiętniający „Rocznice i Święta Majowe”.

Uroczystość uświetniła obecność zaproszonych gości w osobach: sołtysa wsi Wesoła pana Jarosława Dąbrowskiego, oraz znanego w środowisku lokalnym autora poezji patriotycznej i byłego nauczyciela polonisty w miejscowej szkole pana Władysława Pytlaka. W tym roku program ten miał hasło: „Wiwat Konstytucja! Wiwat Sejm!”.Tradycyjnie już, prócz treści dotyczących Konstytucji 3–go Maja i Święta Flagi Państwowej, w programie zawarto też wzmianki o Święcie Matki Bożej Królowej Polski, zakończeniu II wojny światowej, czy też o Święcie Pracy jako o Międzynarodowym Dniu Solidarności wszystkich ludzi pracy. W uroczysty, patriotyczny nastrój wprowadziła recytacja słów pieśni „Kocham Cię Polsko”, oraz piękna pieśń w wykonaniu najmłodszych uczniów „Nasza najpiękniejsza…