piątek, 28 czerwca 2019

Msza dziękczynna za 25 lat kapłaństwa

Msza dziękczynna - Jubileusz 25 - lecia kapłaństwa naszego rodaka ks. Józefa Gibały - 23 czerwca 2019 r.   ()

Wywóz odpadów z terenu sołectwa Wesoła w II półroczu 2019 - HARMONOGRAMHarmonogram wywozu odpadów z WESOŁEJ w II półroczu 2019 r. 

lipiec 

2, 16, 30 

sierpień 

13, 27 

wrzesień 

10, 24 

październik 

8, 22 

listopad 

5, 19 

grudzień 

3, 17, 31 


Odbiór odpadów wielkogabarytowych i problemowych

Wesoła, – 4 listopada
(termin ten może ulec zmianie)

poniedziałek, 20 maja 2019

ZEBRANIE W SPRAWIE FOTOWOLTAIKI W NOZDRZCUPGE Energia Odnawialna S. A. zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Nozdrzec na spotkanie poświęcone zagadnieniu dzierżawy gruntów pod farmy fotowoltaiczne. Z ramienia PGE poprowadzi Dorian Ćwierzona.

Jest to szansa na uzyskanie środków finansowych z tytułu dzierżawy gruntów dla PGE zarówno dla mieszkańców jak i samorządu.

Warunkiem niezbędnym jest posiadanie gruntów odpowiedniej wystawy (działki płaskie lub o wystawie południowej), klasy bonitacyjnej i powierzchni co najmniej 2 ha (możliwość porozumienia kliku właścicieli w przypadku mniejszych powierzchni).

Spotkanie odbędzie się 21 maja, godz. 19.00 w Domu Strażaka w Nozdrzcu.

niedziela, 12 maja 2019

W Szkole w Wesołej - Rocznice majowe.

W dn. 30 kwietnia b.r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Wesołej zorganizowano uroczysty, patriotyczny program artystyczny, upamiętniający „Rocznice i Święta Majowe”. W tym roku program ten miał hasło: „Moja Biało – Czerwona”. Tradycyjnie już, prócz treści dotyczących Konstytucji 3–go Maja i Święta Flagi Państwowej, w programie zawarto też wzmianki o Święcie Matki Bożej Królowej Polski, zakończeniu II wojny światowej w Europie, czy też o Święcie Pracy jako o Międzynarodowym Dniu Solidarności wszystkich ludzi pracy. Po raz pierwszy poruszyliśmy również w takim programie niedawno ustanowione święto państwowe - Święto Chrztu Polski. W uroczysty, patriotyczny nastrój wprowadziła zebranych recytacja słów pieśni „Kocham Cię Polsko”.

CZYTAJ NA STRONIE SZKOŁY>>>